“Joris is er 24 keer uitgestuurd, zonder consequenties”

Betere samenwerking tussen docenten leidt tot meer aandacht voor leerlingen

“Leraren zijn het zat en leggen een uur hun werk neer’… stond in het AD. En: “Dit gaat uiteindelijk over wat er van onze kinderen terechtkomt, over de aandacht die docenten voor kinderen hebben.” Door het vele werk, schiet die aandacht er nogal eens bij in. Wordt een kind er weleens veel te vaak uitgestuurd zonder consequenties. “Als we dan eens als team bij elkaar zitten, zijn we vooral bezig met opdrachten van de afdelingsleiders en praktische zaken. We komen er vaak niet aan toe om de leerlingen goed te bespreken.

Zorg voor gezamenlijke verantwoordelijkheid

Hoe zou het anders moeten? vroeg ik de docent die me dit vertelde. “We moeten het anders inrichten”, zei hij. “Ik zou het graag meer zelf voor het zeggen willen hebben en minder opdrachten uitvoeren die van bovenaf komen. Wij weten wat er speelt in de klas. Als we tijd maken voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elke leerling, denk ik dat we een veel beter klimaat voor onze leerlingen creëren”, zei hij.

Besteed aandacht aan samenwerken

Gezamenlijk verantwoordelijkheid! De sleutel voor een beter resultaat. Want samen zie je meer en maak je sterkere afspraken. Natuurlijk moet je dan als team je best doen voor een soepele samenwerking. Wat daarvoor nodig is?:

… kaders kennen;

… verantwoordelijkheden krijgen;

… taken en verantwoordelijkheden goed verdelen;

… je veilig voelen;

… elkaar goed kennen;

… effectief kunnen vergaderen.

 ‘Van gelukkige leraren, leer je de mooiste dingen’ – Loesje

Maak ruimte om als team te ontwikkelen!

Dat is mooi, denkt u misschien. Maar als ze het al zo druk hebben, is hier toch geen tijd voor? Wel als ze zelf mogen bepalen wat er moet gebeuren… Maak docenten eigenaar van hun vak. Zij weten wat er speelt in de klas, wat prioriteiten zijn. Laat docenten daarom zelf beslissen waar hun overleg over moet gaan. En gun ze de tijd om zich als team te ontwikkelen. Zodat ze een gezamenlijk vangnet kunnen zijn voor elke leerling. En zodat ze met meer plezier hun werk doen!

 

Bureau Bind helpt teams te verbinden,

zodat ze meer resultaat boeken en met meer plezier hun werk doen.

lonneke@bureaubind.nl – (06) 41 32 02 62 – www.bureaubind.nl

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.