Omdat we geloven dat mensen beter en gelukkiger worden in hun werk als ze een goede verbinding hebben met zichzelf, collega’s en relaties. En als ze ruimte krijgen; het zelf mogen doen.
Door teams te coachen naar meer verbinding. Die verbinding maakt ruimte voor duurzame relaties en de flow waardoor het vanzelf gaat. En door organisaties te motiveren om medewerkers meer eigenaar te maken van hun vak. Hoe geef je medewerkers ruimte en help je hen omgaan met kaders?

Vormgeven, verbinden en vertalen! We inspireren organisaties graag om te veranderen naar een (meer) zelforganiserende organisatie. We helpen hen met de weg daarnaartoe. Daarnaast of los daarvan ondersteunen we medewerkers (in teams) om te verbinden, door hen te coachen en te trainen. En we zorgen graag voor heldere communicatie tijdens een eventuele transitie.
We waren zelf onderdeel van een zelfsturend team, begeleidden transities naar zelfsturing, coachten verschillende teams (ook niet zelfsturende) én werkten jarenlang als communicatieadviseurs. Door deze ervaring weten we wat wel en wat niet werkt. En wat professionals nodig hebben om in verbinding te kunnen werken.