Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die wij hebben om ons werk goed te kunnen doen. We nemen de bescherming van die persoonsgegevens serieus. Hoe wij dat doen, lees je in deze privacyverklaring. De verklaring hebben we opgesteld op 25 mei 2018. Waar je ‘we’ leest in deze privacyverklaring, bedoelen we de eigenaren van Bureau Bind!

Wat zijn onze contactgegevens?
Bureau Bind!
Eigenaren: Lonneke Gillebaard
Lindenstraat 44
2023 TD Haarlem
KvK 67607977
www.bureaubind.nl
lonneke@bureaubind.nl
Lonneke Gillebaard: (06) 39 22 33 46, lonneke@bureaubind.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken jouw persoonsgegevens als je gebruikmaakt van onze diensten. Of omdat je de persoonsgegevens zelf aan ons gegeven hebt. We verzamelen geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
–       Bedrijfsnaam
–       Voor- en achternaam
–       T.a.v. gegevens
–       Adres
–       Postcode
–       Plaats
–       Land
–       E-mailadres contactpersonen
–       E-mailadres facturen
–       E-mailadres offertes
–       KvK-nummer
–       Btw-nummer
–       Telefoonnummer
–       Klantnummer
–       Rekeningnummer

Met wie hebben we een verwerkersovereenkomst?
Jouw persoonsgegevens verwerken we in ons boekhoudsysteem Moneybird. Met Moneybird hebben we een verwerkersovereenkomst. Zij hebben ook een eigen privacyverklaring. Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan organisaties buiten de EU of een internationale organisatie.

Welke bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerken we?
We gebruiken soms foto’s van personen. Hiervoor vragen wij dan eerst toestemming van de mensen die op de foto staan. Wij maken alleen foto’s om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het sturen van social mediaberichten. We bewaren beelden niet langer dan nodig voor is voor het uitvoeren van de dienst. Als je wilt dat we jouw beeld verwijderen, neem dan contact op met lonneke@bureaubind.nl.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Als we een overeenkomst hebben, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens:
– om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om je te informeren of onze dienstverlening uit te voeren;
– om goederen en diensten bij je af te leveren;
– om betalingen af te handelen;
– als we gegevens nodig hebben voor onze belastingaangifte, omdat we dat wettelijk verplicht zijn.

Nemen we besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen?
We nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor we je gegevens verzamelen. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste zeven jaar. Dat doen we onder andere om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar nadat de verplichtingen verlopen.

Delen we persoonsgegevens met derden?
We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is om:
–       onze overeenkomst met een klant uit te voeren;
–       aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken we?
We gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Kun je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht:
–       om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen;
–       om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
–       om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
–       op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou toe te sturen. Of naar een andere, organisatie die jij ons doorgeeft.
Via lonneke@bureaubind.nl kun je:
–       ons vragen om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen;
–       je toestemming intrekken of bezwaar maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus door maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Of heb je een klacht? Dan horen we graag van je via  lonneke@bureaubind.nl.