Vormgeven

Organiseren 

“We willen meer verantwoordelijkheid op de werkvloer, klantgerichter worden en meer kwaliteit bieden. Hoe? Door medewerkers meer zelf te laten beslissen? Minder te sturen? Ik twijfel… past dat wel bij onze organisatie? Zijn ze daar voldoende voor opgeleid? Leiders zijn toch nodig?”

Deze twijfel horen we vaak. We onderzoeken die vragen graag. Hoe denk je over de medewerkers? En hoe denken de medewerkers over meer verantwoordelijkheid? Past (meer) zelforganisatie bij jullie organisatie? Wat gaat al goed en wat kan beter?

Medewerkers verantwoordelijkheid geven vraagt naar ons idee om:

 • een gezamenlijke en gedragen visie
 • een positief mensbeeld
 • duidelijke kaders
 • én geduld

Wij ondersteunen organisaties als procesbegeleider bij veranderingstrajecten. Dat kan intern of extern.

Verbinden

Coachen en trainen

“De samenwerking gaat prima in ons team! We hebben teamoverleg, e-mail en een gezellige Whatsapp-groep. Of er geroddeld wordt? Ja… soms wel. Of we elkaar direct aanspreken? Hmm, niet altijd. Of we weten wie waar verantwoordelijk voor is? Daar is nog wel eens verwarring over, ja…. 

Goede samenwerking gaat verder dan afspraken maken op de oppervlakte. Het gaat om weten wat er in de onderstroom leeft, elkaar aan durven spreken, duidelijk zijn over taak- en rolverdeling.

Dat geldt helemaal als het team meer verantwoordelijkheid moet dragen. Dan liggen de verhoudingen vaak anders. De bewegingsvrijheid die je krijgt vraagt om zicht op je verantwoordelijkheid. En vooral om goede verbinding met je collega’s en relaties.

Wij helpen teams én management graag om soepeler samen te werken. Door hen te coachen als team en hen te trainen in noodzakelijke communicatievaardigheden.

Vertalen

Communiceren

“We communiceren genoeg. Elke 2 weken gaat er een e-mail uit over de veranderingen in de organisatie, op ons intranet is van alles te vinden en onze deur staat open. Het probleem is meer dat de medewerkers het niet lezen en zelf geen initiatief nemen.”  

Goed communiceren gaat over verbinding maken. Dat kan niet eenzijdig. Het gaat over luisteren naar medewerkers en betrekken van medewerkers. En over transparant, eerlijk en duidelijk durven te zijn.

We helpen graag om de communicatie optimaal te maken. Zowel intern als extern. Dat doen we via teamcoaching en trainingen voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Maar ook werken we met plezier aan een sterk communicatieplan en de ontwikkeling en uitvoering van goede communicatiemiddelen.

Bindwijze

Er is natuurlijk niet één aanpak voor een betere samenwerking in een team. En al helemaal niet voor de vormgeving van een (meer) zelfsturende organisatie. De weg ernaartoe lopen we samen. We kijken steeds wat het team nodig heeft of wat bij de organisatie past.

Als procesbegeleider in een verandertraject lopen we die weg met  bestuurders, directie, management én de medewerkers. En die weg passen we onderweg eventueel aan. Wel geloven we in duidelijke ondersteuning. In grote lijnen stellen we dat voor via:

 • Verkensessie(s)
 • Organisatiescan
 • Transitieteam
 • Transitieplan
 • Teamcoaching en/of training

En via verschillende ‘Bindmiddelen’ die we hebben ontwikkeld. We komen graag langs om te onderzoeken wat bij jullie past!

 

Bindmiddelen

Coach Wijzer

Wil je je team coachen? Niet als leidinggevende, maar als meewerkend teamlid of als beginnend coach? Dan beginnen we bij jezelf! Daarna leer je hoe je anderen verder kunt helpen. Maar ook hoe je je team meer taakvolwassen maakt. Dat doen we door theorie en praktijk te koppelen. Je gaat echt aan de slag met een acteur tijdens de training. Maar we coachen je ook verder in jouw eigen praktijk.

Meer weten? We horen graag van je: (06) 41 32 02 62 of lonneke@bureaubind.nl

Team Wijzer

Een team dat net bijelkaar is of net zelfsturend is gaan werken, heeft vaak geen idee waar ze moeten beginnen. Een dagje samen weg? Altijd goed natuurlijk. Maar er is meer nodig! We helpen teams met de eerste belangrijke stappen. Met het pakket Team Wijzer gaat een team goed van start! Team Wijzer bestaat uit 5 sessies.

Meer weten? We horen graag van je: (06) 39 22 33 46 of lonneke@bureaubind.nl

Organisatie Wijzer

Is jouw organisatie geschikt voor zelfsturing?

0 absoluut!
0 een beetje
0 geen idee

Een blik van buiten kan verhelderend zijn. Wij onderzoeken in hoeverre jullie organisatie geschikt is voor een (meer) zelfsturende aanpak. En adviseren en helpen vervolgens mee met de transitie naar zelfsturing. We hebben daar een handige toolkit voor ontwikkeld. En het mooie van deze toolkit is dat we het op maat kunnen maken! Zodat het volledig past bij jullie wensen en organisatie.

Meer weten? We horen graag van je: (06) 39 22 33 46 of lonneke@bureaubind.nl

Teamcoaching

“We spreken elkaar nooit echt aan”.                                                                                                                 “We werken nogal langs elkaar heen”.                                                                                                                  “Het zijn altijd dezelfde mensen die wat zeggen”.

Er kan van alles aan de hand zijn in een team waardoor de samenwerking niet optimaal is. Dat geldt ook voor niet-zelfsturende teams. We coachen teams graag. Zodat ze beter presteren, maar vooral met meer plezier aan het werk gaan!

Meer weten? We horen graag van je: (06) 39 22 33 46 of lonneke@bureaubind.nl

Coaching-on-the-job

Op de werkvloer leer je het meest! Daarom kijken we het liefst met je mee in de praktijk. Zodat we meteen met elkaar kunnen bespreken wat er gebeurt en welke keuzes je daarin hebt. Ook al weet je zoveel, in de praktijk kan het wel eens heel anders gaan.

Meer weten? We horen graag van je: (06) 39 22 33 46 of lonneke@bureaubind.nl

Individuele coaching

Loop je steeds tegen een twijfel of onzekerheid aan? En wil je die nu wel eens onderzoeken? Denk eens aan een individuele coaching!

Meer weten? We horen graag van je: (06) 39 22 33 46 of lonneke@bureaubind.nl

Tekstschrijven

Een tekst die past bij wie je bent als organisatie? Een tekst die de lezer centraal zet? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Wij hebben er jaren ervaring in en (her)schrijven nog steeds graag teksten.

Meer weten? We horen graag van je: (06) 41 32 02 62 of lonneke@bureaubind.nl

Communicatietrainingen

Echt klantgericht communiceren? Zowel schriftelijk als mondeling? We hebben er jaren training in gegeven! Graag verzorgen we de volgende trainingen in company:

 • Verbinden door klantgerichte en heldere brieven en e-mails
 • Verbinden door te schrijven voor taalniveau B1
 • Verbinden door commercieel te schrijven
 • Verbinden door heldere webteksten
 • Verbinden door coachend te redigeren
 • Verbinden door goede gesprekken
 • Verbinden door effectief en democratisch te vergaderen

Wil je een andere communicatieve vaardigheid trainen? Of meer weten over ons aanbod? We horen graag van je: (06) 41 32 02 62 of lonneke@bureaubind.nl