Wat doe ik?

Er is natuurlijk niet één aanpak voor een betere samenwerking in een team. En al helemaal niet voor de vormgeving van een (meer) zelfsturende organisatie. De weg ernaartoe lopen we samen. We kijken steeds wat het team nodig heeft of wat bij de organisatie past.

Als procesbegeleider in een verandertraject loop ik die weg met bestuurders, directie, management én de medewerkers. En die weg passen we onderweg eventueel aan

Hoe ik dat doe?

Door eerst te ontdekken of het team patronen herkent en bereid is die te onderzoeken. Of dat het team bereid is de opdracht aan te gaan die zij als team hebben. Want dan ontstaat er ruimte om te ontwikkelen. Ik ga op zoek naar verbindingen, help relaties te verstevigen en richt me op plekken waar energie is voor het nieuwe. Ook leer ik teams hoe je investeert in heldere communicatie: hoe je afspraken maakt, voorstellen doet en besluiten neemt. Het gaat erom dat teams zelf ontdekken aan welke knoppen ze kunnen draaien om werkgeluk te vergroten.

Welke overtuiging ligt daaronder?

Onder deze aanpak ligt de sterke overtuiging dat je als professional prima in staat bent om jezelf te besturen. Als professional weet je als geen ander wat er nodig is om jouw vak met bezieling te doen. Wat je daarvoor nodig hebt is een klimaat waarin vertrouwen in elkaar en ruimte om het zelf te doen, vanzelfsprekend zijn. Ik heb verschillende directies en MT’s geholpen om zo’n klimaat vorm te geven.

Waar kom ik vandaan?

Van mijn organisatiepartners bij Grondlijn leer ik onbevooroordeeld kijken naar mensen en processen in organisaties. We werken vanuit de principes van Rijnlands organiseren. In het coachen van teams maak ik gebruik van wat ik leerde bij verschillenden opleidingen zoals de School voor Coaching, Deep Democracy en 5d. Bij het ITIP, de levensschool in Zutphen, ontdekte ik dat er naast het mentale coachen nog veel meer bronnen zijn die je kunt aanspreken als het om groei en ontwikkeling gaat. De praktische kant van het aanleren van vaardigheden, ontwikkelde ik al vroeg in mijn loopbaan als trainer/adviseur bij Loo van Eck. Daar heb ik nog iedere dag plezier van! Net als van mijn studie Nederlandse Taal-en Letterkunde trouwens. De kracht van taal in communicatie is voor een professional het meest belangrijkste instrument. Elkaar goed begrijpen daar draait alles om.

Wat mag je van mij verwachten?

Mijn volle energie en betrokkenheid bij jullie proces. Ik loop met jullie mee, in een trainingsruimte of in jullie eigen praktijk on the job. Ik schakel gemakkelijk tussen speels en serieus en schuw het niet om zowel mijn kracht als kwetsbaarheid te laten zien in het werk. We gaan voor een bepaalde tijd een binding aan met als doel dat jullie zelf weer achter het stuur komen staan. Dan laten we elkaar weer los want zelf eigenaar zijn van je werk maakt toch echt het meest gelukkig!

Andere binders

Ook ik bind me graag aan andere professionals. Practise what you preach! In mijn opdrachten trek ik dan ook regelmatig samen op met andere organisatieadviseurs, teamcoaches, trainers en trainingsacteurs. Samen creëren we een andere flow dan ik alleen.

Mirjam Molenaar - één van de binders bij Bureau Bind

Mirjam Molenaar

Edi van Gelder - één van de binders bij Bureau Bind

Edi van Gelder

Zelfsturing en teamontwikkeling Grondlijn

Zelfsturing en teamontwikkeling Maek academie